14-1659-rattorsteriksplan

Magnus Wennman (Aftonbladet)
Två råttor under S:t Eriksbron i Stockholm. Råttor håller ihop familjevis och är då väldigt sociala, bland annat putsar de varandras pälsar.
De försvarar också gruppen mot andra råttor som inkräktar på deras revir.

Juryns motivering
”Det är nästan som man inte tror det man ser. Scenariot känns overkligt, som hämtat ur en film. Samtidigt är bilden extremt realistisk och äkta”.