amatorbilden
AMATÖRKLASSER

Det finns fem klasser i Årets Amatörbild. Varje månad utser juryn en vinnare i varje klass under förutsättning att juryn hittar en bild som de uppfyller kraven inom respektive kategori och håller tillräckligt hög klass.

UTLAND
Bilden kan vara fotad inom vilket ämne som helst så länge den är tagen utanför Sveriges gränser.

VARDAGSLIV
Bild som skildrar vårt dagliga liv i Sverige, måste vara fotograferad inom Sveriges gränser.

PORTRÄTT
Traditionella eller nyskapande porträtt. Bild på en eller flera individer nära i fokus.

NATUR
Bilder på djur, natur eller landskap.

ÖPPEN KLASS
Klassen avser bilder som inte passar in någon av de andra kategorierna.