amatorbilden
REGLER & ANVISNINGAR

DEADLINE FÖR INLÄSNING AV TÄVLINGSBIDRAG ÄR DEN SISTA VARJE MÅNAD MED START FRÅN JANUARI MÅNAD.
Bilder får vara fotograferade under år 2014 & 2015. Inga inskickade bilder får tidigare ha deltagit i tävlingen Årets Amatörbild.


ALLMÄNT
Tävlingen är öppna för alla verksamma amatörfotografer. Jobbar du som verksam fotograf får du inte deltaga i Årets Amatörbild och vi hänvisar dig vidare till Årets Bild tävlingen.

De regler och klasser som publiceras på Årets Bilds hemsida är de som gäller för tävlingen. Tävlingsledning är styrelsen för Årets Bild Sverige AB som fastställer regler, klasser och juryns sammansättning liksom instruktioner. Juryn ser i första hand till det journalistiska innehållet, därefter det estetiska.

Bild som deltar i tävlingen får endast vara fotograferade mellan 2014 och 2015. Inga inskickade bilder får tidigare ha tävlat i tävlingen Årets Amatörbild.
Delfinals vinnarne som juryn väljer ut ska ha bildtexter och skickas in i högsta möjliga upplösning till tävlingsansvarig för Årets Amatörbild.

Innehållet i bilden får inte ändras. Bildbehandling, i t ex Photoshop, ska överensstämma med branschens för närvarande accepterade standard. Juryns bedömning av denna standard gäller (inte lägga till, eller ta bort något som inte fanns i orginalet, färgbehandling är ok).
Tävlingsbidrag som enligt juryn avviker från reglerna kan uteslutas från bedömning.

Juryn kan i varje klass dela ut en delfinals seger. Om de inskickade bidragen inte håller tillräckligt hög klass kan juryn välja att helt stryka klassen under månaden. Juryn ska ur det inskickade materialet utse en bild som Årets Amatörbild. Juryn ska även ur det inskickade materialet utse en vinnare för året inom varje kategori.

Medverkan i Årets Amatörbild är kostnadsfri.


ANVÄNDNING AV TÄVLINGSBILDER

Alla tävlingsbidrag ska vara fritt tillgängliga för bok, utställningar och andra produktioner som framställs av eller på uppdrag av Årets Bild Sverige AB. Årets Amatörbild äger även rätt att publicera tävlingsbilder på den egna och på tävlingens partners hemsidor och sociala medier.

Årets Bild Sverige AB har rätt att korrigera färger samt att beskära bilder vid produktionen av bok, magasin och utställning.

Tävlingsbilder får ställas till fritt förfogande för media och samarbetspartners för engångspublicering i samband med prisutdelningen då tävlingsresultaten tillkännages. Senare publicering av bilder ska ske efter överenskommelse med Årets Bild Sverige AB.

Samarbetspartners, som har avtal med Årets Bild Sverige AB, har rätt att visa bidrag från Årets Amatörbild, under det aktuella tävlingsåret. Ett villkor är att Årets bilds logotype samt fotografens namn anges i proportion till bildens storlek.

Tävlingsledningen/styrelsen för Årets Bild Sverige AB
14 november 2014