1:a pris Magnus Wennman (Aftonbladet)

Juryns motivering:
Ett reportage som inte bara skildrar misär, utan också livsglädje. Fotografen porträtterar människor och deras miljö med en stark empati i ett väl sammansatt reportage med genomgående välkomponerade bilder. Juryn finner det anmärkningsvärt att fotografen valde att inte inkludera serien i portfolion ”Årets Fotograf.”

 


 2:a pris Anders Hansson (Dagens Nyheter – Kontinent)

Juryns motivering:
Ett bland många reportage om flyktingar i årets tävling. Projektet utmärker sig genom att fotografen har skildrat många nedslagspunkter på flyktingarnas långa resa genom Europa. En engagerande berättelse där varje bild är stark.

 


3:e pris Niclas Hammarström (Frilans – Aftonbladet)

Juryns motivering:
Det är svårt att beröra med berättelser om våld och ond, bråd död. Fotografen har lyckats genom sitt respektfulla sätt att föra oss nära människor i extremt tragiska situationer och genom att förmedla berättelsen bakom bilden.