Gemensamt för alla klasser är att bildtexterna är begränsade till 250 tecken.
I varje klass utser juryn tre pristagare; 1:a, 2:a och 3:a.

Vill du läsa om vilka regler vi tillämpar kan du göra det här!

 

01 NYHETSBILD SVERIGE
Singelbild som skildrar nyhetshändelse eller aktuellt ämne från Sverige.

02 VARDAGSLIV SVERIGE
Singelbild som skildrar vardag i Sverige.

03 BILDREPORTAGE SVERIGE
Reportage som skildrar vardag eller nyhet i Sverige. I reportaget ska minst tre bilder ingå och maximalt åtta.

04 NYHETSBILD UTLAND
Singelbild som skildrar nyhetshändelse eller aktuellt ämne från annat land än Sverige.

05 VARDAGSBILD UTLAND
Singelbild som skildrar vardagsliv från annat land än Sverige.

06 BILDREPORTAGE UTLAND
Reportage som skildrar nyhetshändelse eller vardagsliv från annat land än Sverige. I reportaget ska minst tre bilder ingå och maximalt åtta.

07 PORTRÄTT
Traditionella eller nyskapande porträtt. Bild på en eller flera individer nära i fokus.

08 PORTRÄTTSERIE
En serie porträtt på en eller flera individer med ett sammanhängande tema. I serien ska minst tre bilder ingå och maximalt åtta.

09 SPORT ACTION
Singelbild som är tagen i tävlingsögonblicket. Den fångar essensen av en individuell sport eller lagsport. Firande, deppande och reaktionsbilder ska tävla i kategorin Sport Feature.

10 SPORT FEATURE
Singelbild som är tagen under eller utanför tävlingsmomentet. Den ökar betraktarens förståelse och uppskattning för individuell sport eller lagsport. Bilden bör fokusera på att framhäva känslor och reaktioner hos atleter och/eller supportrar.

11 SPORTREPORTAGE
Bildreportage som skildrar något från sportens värld.
Reportaget ska innehålla minst tre bilder och maximalt åtta.

12 TV/WEBB KORT INSLAG – UPP TILL 10 MINUTER
Bild och ljud ska sammanfogas till en helhet. Inslaget kan innehålla allt ifrån både stillbild och rörlig bild. Samma förutsättningar som reportageklasserna där minst en tredjedel av klipp/bild måste vara från det aktuella tävlingsåret (2019). Fotografens namn får inte avslöjas vid juryvisningen av bidraget. I klassen TV/Webb kort inslag är det bidraget i sig som premieras. Det innebär att alla PFK- medlemmar till bidraget och i förekommande fall icke PFK-medlemmar, ska namnges/krediteras. Det kan till exempel gälla ljud, redigering, musik med mera. Eventuellt pris delas mellan de bidragande PFK-medlemmarna.

13 TV/WEBB LÅNGT INSLAG – UPP TILL 30 MINUTER.
Bild och ljud ska sammanfogas till en helhet. Inslaget kan innehålla allt ifrån både stillbild och rörlig bild. Samma förutsättningar som reportageklasserna där minst en tredjedel av klipp/bild måste vara från det aktuella tävlingsåret (2019). Fotografens namn får inte avslöjas vid juryvisningen av bidraget. I klassen TV/Webb långt inslag är det bidraget i sig som premieras. Det innebär att alla PFK- medlemmar till bidraget och i förekommande fall icke PFK-medlemmar, ska namnges/krediteras. Det kan till exempel gälla ljud, redigering, musik med mera. Eventuellt pris delas mellan de bidragande PFK-medlemmarna.

14 KULTUR / NÖJE
Allt från arrangerade uppställningar till ögonblicksbilder.
Bild utan omedelbar nyhetsanknytning som skildrar kulturens och/eller nöjesvärldens breda fält. Kan vara konserter, galor, tv-program, events, bröllop eller fester. (Featureklass)

15 ÅRETS FOTOGRAF
Juryn utser en fotograf till Årets fotograf. Fotografen tävlar med en egen utvald portfolio om maximalt fem bilder.

ÅRETS TV FOTOGRAF
Juryn utser En upphovsman från hela det inskickade materialet i tävlingens klasser TV/Webb, kort och långt inslag.

ÅRETS BILD
Juryn utser EN bild från hela det inskickade materialet i tävlingen.

ÅRETS ROOKIE
Utses av juryn om kretierna för en nykomling uppfylls.