KLASSER I ÅRETS BILD 2017

Nyhetsbild Sverige:
Singelbild som skildrar nyhetshändelse eller aktuellt ämne från Sverige.

Vardagsliv Sverige:
Singelbild som skildrar vardag i Sverige.

Bildreportage Sverige:
Reportage som skildrar vardag eller nyhet i Sverige. I ett reportage ska minst tre bilder ingå.

Nyhetsbild Utland:
Singelbild som skildrar nyhetshändelse eller aktuellt ämne från annat land än Sverige.

Vardagsbild Utland:
Singelbild som skildrar vardagsliv från annat land än Sverige.

Bildreportaget Utland:
Reportage som skildrar nyhetshändelse eller vardagsliv från annat land än Sverige. I ett reportage ska minst tre bilder ingå.

Porträtt:
Traditionella eller nyskapande porträtt. Bild på en eller flera individer nära i fokus.

Porträttserie:
En serie porträtt på en eller flera individer med ett sammanhängande tema.

Sportbild:
Bild från sportens värld. Bilden kan vara fotograferad på och utanför tävlingsarenan.

Sportreportage:
Bildreportage från aktivitet som betecknas som sport. Reportaget ska innehålla minst tre bilder.

Multimedia:
Bild och ljud ska sammanfogas till en helhet. Multimedia kan innehålla allt ifrån både stillbild och rörlig bild. Samma förutsättningar som reportage-klasser då minst ett klipp/bild måste vara från det aktuella tävlingsåret (2016). Fotografens namn får inte avslöjas vid juryvisningen av bidraget.

Kultur/Nöje:
Allt från arrangerade uppställningar till ögonblicksbilder.
Bild utan omedelbar nyhetsanknytning som skildrar kulturens och/eller nöjesvärldens breda fält. Kan vara konserter, galor, tv-program, events, bröllop eller fester. (Featureklass)

 

Årets Fotograf:
Juryn utser en fotograf till Årets fotograf. Fotografen tävlar med en egen utvald portfolio om maximalt 15 bilder.

Årets Bild: 
Juryn utser EN bild från hela det inskickade materialet i tävlingen.

Årets Rookie:
Juryn utser en av de nya tävlingsdeltagarna som utmärkt sig genom god bildjournalistik i tävlingen. Specialpris från Nikon Nordic.