Gemensamt för alla klasser är att bildtexterna är begränsade till 250 tecken.
I varje klass utser juryn tre pristagare; 1:a, 2:a och 3:a.

Vill du läsa om vilka regler vi tillämpar kan du göra det här!

Singelbild som skildrar nyhetshändelse eller aktuellt ämne från Sverige.

Singelbild som skildrar vardag i Sverige.

Reportage som skildrar vardag eller nyhet i Sverige. I reportaget ska minst tre bilder ingå och maximalt åtta.

Singelbild som skildrar nyhetshändelse eller aktuellt ämne från annat land än Sverige.

Singelbild som skildrar vardagsliv från annat land än Sverige.

Reportage som skildrar nyhetshändelse eller vardagsliv från annat land än Sverige. I reportaget ska minst tre bilder ingå och maximalt åtta.

Traditionella eller nyskapande porträtt. Bild på en eller flera individer nära i fokus.

En serie porträtt på en eller flera individer med ett sammanhängande tema. I serien ska minst tre bilder ingå och maximalt åtta.

Singelbild som är tagen i tävlingsögonblicket. Den fångar essensen av en individuell sport eller lagsport. Firande, deppande och reaktionsbilder ska tävla i kategorin Sport Feature.

Singelbild som är tagen under eller utanför tävlingsmomentet. Den ökar betraktarens förståelse och uppskattning för individuell sport eller lagsport. Bilden bör fokusera på att framhäva känslor och reaktioner hos atleter och/eller supportrar.

Empty section. Edit page to add content here.

Bild och ljud ska sammanfogas till en helhet. Inslaget kan innehålla allt ifrån både stillbild och rörlig bild. Samma förutsättningar som reportageklasserna där minst en tredjedel av klipp/bild måste vara från det aktuella tävlingsåret (2018). Fotografens namn får inte avslöjas vid juryvisningen av bidraget. I klassen TV/Webb kort inslag är det bidraget i sig som premieras. Det innebär att alla PFK- medlemmar till bidraget och i förekommande fall icke PFK-medlemmar, ska namnges/krediteras. Det kan till exempel gälla ljud, redigering, musik med mera. Eventuellt pris delas mellan de bidragande PFK-medlemmarna.

Bild och ljud ska sammanfogas till en helhet. Inslaget kan innehålla allt ifrån både stillbild och rörlig bild. Samma förutsättningar som reportageklasserna där minst en tredjedel av klipp/bild måste vara från det aktuella tävlingsåret (2018). Fotografens namn får inte avslöjas vid juryvisningen av bidraget. I klassen TV/Webb långt inslag är det bidraget i sig som premieras. Det innebär att alla PFK- medlemmar till bidraget och i förekommande fall icke PFK-medlemmar, ska namnges/krediteras. Det kan till exempel gälla ljud, redigering, musik med mera. Eventuellt pris delas mellan de bidragande PFK-medlemmarna.

Allt från arrangerade uppställningar till ögonblicksbilder.
Bild utan omedelbar nyhetsanknytning som skildrar kulturens och/eller nöjesvärldens breda fält. Kan vara konserter, galor, tv-program, events, bröllop eller fester. (Featureklass)

Juryn utser en fotograf till Årets fotograf. Fotografen tävlar med en egen utvald portfolio om maximalt fem bilder.

Juryn utser En upphovsman från hela det inskickade materialet i tävlingens klasser TV/Webb, kort och långt inslag.

Juryn utser EN bild från hela det inskickade materialet i tävlingen.

Juryn utser en av de nya tävlingsdeltagarna som utmärkt sig genom god bildjournalistik i tävlingen. Specialpris från Nikon Nordic.