Klasser 2018

KLASSER I ÅRETS BILD 2018

Nyhetsbild Sverige

Singelbild som skildrar nyhetshändelse eller aktuellt ämne från Sverige.

Vardagsliv Sverige
Singelbild som skildrar vardag i Sverige.

Bildreportage Sverige
Reportage som skildrar vardag eller nyhet i Sverige. I ett reportage ska minst tre bilder ingå.

Nyhetsbild Utland
Singelbild som skildrar nyhetshändelse eller aktuellt ämne från annat land än Sverige.

Vardagsbild Utland
Singelbild som skildrar vardagsliv från annat land än Sverige.

Bildreportage Utland
Reportage som skildrar nyhetshändelse eller vardagsliv från annat land än Sverige. I ett reportage ska minst tre bilder ingå.

Porträtt
Traditionella eller nyskapande porträtt. Bild på en eller flera individer nära i fokus.

Porträttserie
En serie porträtt på en eller flera individer med ett sammanhängande tema.

Sportbild
Bild från sportens värld. Bilden kan vara fotograferad på och utanför tävlingsarenan.

Sportreportage
Bildreportage från aktivitet som betecknas som sport. Reportaget ska innehålla minst tre bilder.

Multimedia
Bild och ljud ska sammanfogas till en helhet. Multimedia kan innehålla allt ifrån både stillbild och rörlig bild. Samma förutsättningar som reportageklasserna där minst en tredjedel av klipp/bild måste vara från det aktuella tävlingsåret (2017). Fotografens namn får inte avslöjas vid juryvisningen av bidraget. I klassen multimedia är det bidraget i sig som premieras. Det innebär att alla PFK- medlemmar till bidraget och i förekommande fall icke PFK-medlemmar, ska namnges/krediteras. Det kan till exempel gälla ljud, redigering, musik med mera. Eventuellt pris delas mellan de bidragande PFK-medlemmarna.

Kultur/Nöje
Allt från arrangerade uppställningar till ögonblicksbilder.
Bild utan omedelbar nyhetsanknytning som skildrar kulturens och/eller nöjesvärldens breda fält. Kan vara konserter, galor, tv-program, events, bröllop eller fester. (Featureklass)

Årets Fotograf:
Juryn utser en fotograf till Årets fotograf. Fotografen tävlar med en egen utvald portfolio om maximalt 5 bilder.

Årets Bild
Juryn utser EN bild från hela det inskickade materialet i tävlingen.

Årets Rookie
Juryn utser en av de nya tävlingsdeltagarna som utmärkt sig genom god bildjournalistik i tävlingen. Specialpris från Nikon Nordic.