Årets Bild är Sveriges största och mest statusladdade fototävling som ägs och arrangerats av den ideella organisationen Pressfotografernas Klubb (PFK) sedan år 1942.

Årets Bild har vuxit sig till nya rekordnivåer de senaste åren, något som understryks av det ökande antalet tävlingsbilder och fotografer. Uppmärksamheten är stor såväl lokalt som nationellt och det tycker vi är fantastiskt kul för våra talangfulla deltagare.
Tävlingens främsta syfte är att främja bildjournalistik och skickligt utförda yrkesprestationer inom journalistiken. De fotografer som årligen belönas visar prov på stor kunnighet med deras betydelsefulla arbeten. Årets Bild är inte bara en tävling utan även en bro mellan allmänheten och svensk bildjournalism.
Juryns sammansättning är unik varje år. Jurymedlemmarna kommer i år från Danmark, Norge och Sverige och fungerar oberoende av varandra. En moderator, utan rösträtt, är även medverkande för att kunna ge en neutral och fördjupad information om tävlingsbidragen.

Välkomna!