001-Ahmed
1:a pris Magnus Wennman (Aftonbladet)

Juryns motivering:
Det fotografiska ögonblicket och estetiken är nycklarna till det vinnande porträttets styrka. Det är ett studioporträtt, där personen vanligtvis är som mest fjärmad från vardagen. Men här är det just den formella situationen som för oss närmare pojken och hans tillvaro.

 

asa_moldova
2:a pris Åsa Sjöström (Frilans)

Juryns motivering:
De två flickorna sitter nära varandra med sammanflätade händer. De utstrålar bräcklighet, ömhet och ett starkt vänskapsband i ett mycket vackert porträtt.

 

tjernobyllagret-portratt_PF-5
3:e pris Pi Frisk (Svenska Dagbladet)

Juryns motivering:
Ett porträtt av barndomen, där vi kan föreställa oss att pojken med den frånvarande blicken och skrubbsåret på knäet strax springer ut och leker.