1009-1-rattor01

1:a pris: Magnus Wennman (Aftonbladet)
Mats Hoofgard, 52, en av Stockholms hemlösa. Det är över 15 år sedan han förlorade jobbet som byggnadsarbetare, en händelse som inledde den branta resan ned längs samhällsstegen. Väl på botten har han aldrig lyckats ta sig upp igen. Ett och ett halvt decennium på huvudstadens gator i snö, regn, kyla och hetta har ätit på Mats, i dag finns det bara 48 kilo kvar. Värkande rester av en kropp som en gång var stark och frisk. Han har sovit på parkbänkar, i busskurer, bakom soptunnor, var helst där det funnits lite skydd mot kylan och fukten.

Sällskapet på nätterna har varit de vilda råttorna som löpt upp och ned längs hans benen för att söka värme i sovsäcken. I dag bor Mats i ett tillfälligt rum på Söder tillsammans med sin vän, tamråttan Hälge. Han är svag, men hoppet har inte övergivit honom. Varje dag går han till sitt nya jobb, en plats på gatan med en bit kartong framför sig med texten ”skänk en slant till en hemlös.”

Juryns motivering
”Ett porträtt med starka poetiska kvaliteter, som aktiverar betraktarens fantasi.
Bilden visar människans sårbarhet men också kärleken till det som betyder något i den porträtterades värld”.

 

08-3882-vijo-15-marie-goranzon-2c

2:a pris: Viktor Johansson (Frilans)
Marie Göranzon har levt sitt liv i strålkastarens ljus.

 

 
3:e pris: Viktor Johansson (Frilans)