1:A Pris Magnus Wennman (Aftonbladet)

Sjukhuset ”emergency” i Kabul tar emot krigsskadade offer. Barnen som är ” sideffekterna av kriget i Afghanistan” Muhammad Abd, skadades svårt i benet vid en granatattack.

Juryns motivering
Många fotografer får läsare att ta avstånd från berättelsen genom närgångna bilder av fruktansvärt mänskligt lidande. Denna fotograf gör tvärtom. Han hittar ömheten och närvaron i situationen. Han gör att vi vågar hålla kvar blicken på det vi betraktar. Att vi vågar längre och försöka förstå. Landskapen blir som en metafor för ett inre sårat landskap hos de maktlösa barnen på sjukhuset.

2:A Pris Magnus Wennman (Aftonbladet)

Corazon 13 år, Josefina 13 år, Rosie 10 år & Vanessa 15 år är några av alla de som blir utsatta för sexella övergrepp av familj, vänner eller grannar.

3:E Pris Christoffer Hjalmarsson (Frilans / Expressen)

Hen är en av de som regelbundet uppsöker den hemliga frizonen, Kabuls enda säkra plats för homosexuella.