REGLER & ANVISNINGAR
Bilder i singelklasser ska vara fotograferade under år 2017. Reportage, multimedia eller porträttserien får vara påbörjade tidigare, men minst en tredjedel av bilderna måste vara från år 2017. Inga inskickade bilder får tidigare ha deltagit i tävlingen Årets Bild.

ALLMÄNT
Tävlingens singelklasser är öppna för alla verksamma fotografer. Dessa klasser är Nyhetsbild Sverige, Vardagsliv Sverige, Nyhetsbild utland, Vardagsbild utland, Porträtt, Sport singel och Kultur & Nöje.
Övriga klasser är förbehållna för fullvärdiga medlemmar i föreningen PFK Sverige, samt elever med studentmedlemskap i PFK Sverige. Det räcker alltså inte att bara vara medlem i ex. PFK Östra. 

De regler om bildbehandling och etik som gäller i World Press Photo kommer också att tillämpas av Årets Bild 2017. Se: http://www.worldpressphoto.org
Bilder i singelklasser ska vara fotograferade under 2017.

Bidrag i reportageklasserna får vara påbörjade tidigare, men måste innehålla minst en tredjedel bilder från 2017. Det samma gäller i Multimedia klassen.
Inga inskickade bilder får tidigare ha tävlat i tävlingen Årets Bild.
Samtliga bidrag ska ha bildtexter. I dessa ska frågorna när, var, hur och vem besvaras.

Multipla exponeringar, polyptychs (diptychs, triptychs och så vidare) av bilder är inte tillåtit. Likaså kan man inte tävla med sammanlaga panoramabilder producerade i kamera eller med bildredigeringsprogram.
I klassen multimedia är det bidraget i sig som premieras. Det innebär att alla PFK- medlemmar till bidraget och i förekommande fall icke PFK-medlemmar, ska namnges/krediteras. Det kan till exempel gälla ljud, redigering, musik med mera.
Eventuellt pris delas mellan de bidragande PFK-medlemmarna.

Om det är fler PFK-medlemmar om ett stillbildsprojekt som lämnas in för kollektiv granskning, bör det tydligt anges att det finns mer än en upphovsperson till det inlämnade bidraget. Det är inte tillåtet att lämna in i ett kollektivt namn, man måste ange alla namn och medlemsnummer på det inskickade materialet vid registreringen.

Eventuellt pris delas mellan de bidragande PFK-medlemmarna.
Projekt för kollektiv bedömning kan inte lämnas in i kategorierna Årets fotograf eller Årets bild.
Juryn kan välja en bild från en serie och placera denna i en singelklass. Juryn kan även flytta en bild från en klass till en annan.
De regler om bildbehandling och etik som gäller i World Press Photo tillämpas även i Årets Bild.
Juryn har möjlighet att begära in fotografens råfil eller bildtextinformation till samtliga inskickade bidrag. Tävlingsbidrag som enligt juryn avviker från reglerna kan uteslutas från bedömning.
I övrigt gäller samma regler som i World Press Photo. Deras regelverk finns att läsa på WPPs webbplats: https://www.worldpressphoto.org/activities/photo-contest/entry-rules
Juryn utser i varje klass ett första, ett andra och ett tredjepris. Juryn kan besluta om att utse specialpris/hederspris, dock högst tre. Juryn skall ur det inskickade materialet utse en bild som Årets Bild. Juryn skall utifrån det inskickade materialet i klassen Årets Fotograf utse en fotograf till utmärkelsen Årets Fotograf. Juryn skall också utifrån det inskickade materialet utse en Årets Rookie.
Priset för att delta för medlemmar (100 kr/bild) och elever med studentmedlemskap (50 kr/bild) i Pressfotografernas klubb. Avgift för övriga deltagare (icke PFK-medlemmar) är 200 kr per bild. Reportageklassar 600 kr per bidrag/reportage. Årets Fotograf 500 kr.

NYA KLASSER OCH FÖRÄNDRINGAR
Årets fotograf är en egen klass. De tävlande kan skicka  in en portfolio om max 5 bilder. Samtliga bilder måste vara tagna under 2017. Priset för att tävla i denna klass blir 500 kronor.
Reportageklasserna har ett fast pris – 600 kronor för samtliga bilder.

NYHETS- OCH DOKUMENTÄRKLASSER
Bilderna ska återges så realistiskt som möjligt och motsvara det ljus och de färger som fotografen upplevt vid exponeringstillfället. Bildbehandlingen ska ske återhållsamt. Bilderna får inte vara ramade eller arrangerade.
Klasserna är Nyhetsbild Sverige, Vardagsliv Sverige, Bildreportage Sverige, Bildreportage utland, Nyhetsbild utland, Vardagsbild utland, Sportbild och Sportreportage.

FEATUREKLASSER
I dessa klasser accepteras en mer långtgående och friare personlig bildbehandling. Bilderna får vara arrangerade och ramade. Klasserna är Porträtt, Porträttserie, Kultur/Nöje och Multimedia.

MULTIMEDIA
Här tävlar fotografen med en skickad fil. Filen kan skickas med valfritt program till Årets Bilds tävlingsinläsning.
För mer info om hur du skickar ditt bidrag så besök tävlingsinläsningen.
I klassen tillåts att sammanfoga ljud, bild, rörlig bild och text, samt VR (Virtual Reality). Upphovsmannen ska själv ha fotograferat bildspelet eller filmat det rörliga materialet. Valfritt videoredigeringsprogram/bildspelsprogram får användas. Årets Bild Sverige AB svarar inte för externa kostnader, t ex STIM-pengar för musikverk, som kan förekomma i bildspel. Fotografens namn får inte avslöjas vid visningen av bidraget.

DEADLINE FÖR INLÄSNING AV TÄVLINGSBIDRAG ÄR KLOCKAN 18.00, 5 JANUARI 2017

ÖVRIGT

Vinnaren av Årets Bild och Årets Fotograf förbinder sig att hålla en föreläsning i samband med prisutdelning och/eller vernissagen.

ANVÄNDNING AV TÄVLINGSBILDER
Alla tävlingsbidrag ska vara fritt tillgängliga för bok, utställningar och andra produktioner som framställs av eller på uppdrag av Årets Bild Sverige AB om bildpubliceringen kombineras med information om tävlingen Årets Bild och/eller PFK. Årets Bild Sverige AB äger även rätt att publicera tävlingsbilder på den egna och på PFK:s hemsidor.
Årets Bild Sverige AB har rätt att korrigera färger samt att beskära bilder vid produktionen av bok, magasin och utställning.

Tävlingsbilder får ställas till fritt förfogande för media och samarbetspartners för engångspublicering i samband med prisutdelningen då tävlingsresultaten tillkännages. Bilderna skall kombineras med text om tävlingen Årets bild. Senare publicering av bilder ska ske efter överenskommelse med Årets Bild Sverige AB.

Samarbetspartners, som har avtal med Årets Bild Sverige AB, har rätt att visa bidrag från Årets Bild, under det aktuella tävlingsåret. Ett villkor är att Årets bilds logotyp samt fotografens namn anges i proportion till bildens storlek.

Tävlingsledningen/styrelsen för Årets Bild Sverige AB
28 november 2017