Regler och anvisningar
Bilder i singelklasser ska vara fotograferade under år 2019. Bildreportage, TV/Webb eller porträttserien får vara påbörjade tidigare, men minst en tredjedel av bilderna måste vara från år 2019. Inga inskickade bilder får tidigare ha deltagit i tävlingen Årets Bild.

Allmänt
Tävlingens singelklasser är öppna för alla verksamma fotografer. Dessa klasser är;

 • Nyhetsbild Sverige
 • Vardagsliv Sverige
 • Nyhetsbild utland
 • Vardagsbild utland
 • Porträtt
 • Sport Feature
 • Sport Action
 • Kultur & Nöje

Övriga klasser är förbehållna för fullvärdiga medlemmar i föreningen PFK Sverige, samt elever med studentmedlemskap i PFK Sverige (det räcker alltså inte att bara vara medlem i ex. PFK Östra).

Bildbehandling
De regler om bildbehandling och etik som gäller i World Press Photo kommer också att tillämpas av Årets Bild 2019. Se: http://www.worldpressphoto.org
Multipla exponeringar, polyptychs (diptychs, triptychs och så vidare) av bilder är inte tillåtet. Likaså kan man inte tävla med sammanfogade panoramabilder producerade i kamera eller med bildredigeringsprogram.

Bildtexter
Samtliga bidrag ska ha bildtexter. I dessa ska frågorna när, var, hur och vem besvaras. Maximalt antal tecken i en bildtext är 250.
Reportage ska innehålla en övergripande beskrivning i seriens första bild. Maximalt antal tecken är 250.

TV/Webb
I klasserna TV/Webb (långt och kort bidrag) är det bidraget i sig som premieras. Samtliga i projektet förekommande PFK-medlemmar och i vissa fall icke PFK-medlemmar, ska namnges/krediteras. Det kan till exempel gälla ljud, redigering, musik med mera. Eventuellt pris delas mellan de bidragande PFK-medlemmarna.

Om det är fler PFK-medlemmar om ett stillbildsprojekt som lämnas in för kollektiv granskning, bör det tydligt anges att det finns mer än en upphovsperson till det inlämnade bidraget. Det är inte tillåtet att lämna in i ett kollektivt namn, man måste ange alla namn och medlemsnummer på det inskickade materialet vid registreringen. Eventuellt pris delas mellan de bidragande PFK-medlemmarna.
Projekt för kollektiv bedömning kan inte lämnas in i kategorierna Årets fotograf eller Årets bild.

Juryn

 • Juryn kan inte flytta bilder mellan klasser eller reportage. Fotografen ansvarar själv för vilken klass man vill tävla i med sin/sina bilder.
 • Juryn har mandat att begära in fotografens råfil eller bildtextinformation till samtliga inskickade bidrag.
 • Juryn utser i varje klass ett första, ett andra och ett tredjepris.
 • Juryn kan besluta om att utse specialpris/hederspris, dock högst tre.
 • Juryn skall ur det inskickade materialet utse en bild som Årets Bild.
 • Juryn skall utifrån det inskickade materialet i klassen Årets Fotograf utse en fotograf till utmärkelsen Årets Fotograf, samt i TV/webb klassen utse en Årets TV-fotograf.
 • Juryn skall också utifrån det inskickade materialet utse en Årets Rookie.

Tävlingsbidrag som enligt juryn avviker från reglerna kan uteslutas från bedömning.

Kostnad för att deltaga
Om du är medlem i PFK Sverige gäller följande:
Singelbild: 100 kr/bild
Reportage: 600 kr/reportage, fast pris oavsett antal bilder
Årets Fotograf: 500 kr – fast pris
Webb/TV: 100 kr/bidrag

Du som är medlem i PFK Sverige och studerar fotojournalistik:
Singelbild: 50 kr/bild
Reportage: 300 kr/reportage, fast pris oavsett antal bilder
Årets Fotograf: 500 kr – fast pris
Webb/TV: 100 kr/bidrag

Icke medlem betalar:
Singelbild: 200 kr/bild
Reportage: Stängd för icke medlemmar
Årets Fotograf: Stängd för icke medlemmar
Webb/TV: Stängd för icke medlemmar

Nya Klasser och förändringar
Klasserna ”TV/Webb kort inslag – max 10 minuter”, ”TV/Webb kort inslag – max 30 minuter” och ”Sport Feature” är nya klasser i Årets Bild 2019 (bilder tagna 2019). Juryn delar även ut ett pris till ”Årets TV-fotograf”.

Nyhets- och dokumentärklasser
Bilderna ska återges så realistiskt som möjligt och motsvara det ljus och de färger som fotografen upplevt vid exponeringstillfället. Bildbehandlingen ska ske återhållsamt. Bilderna får inte vara ramade eller arrangerade. Klasserna är;

 • Nyhetsbild Sverige
 • Vardagsliv Sverige
 • Bildreportage Sverige
 • Bildreportage utland
 • Nyhetsbild utland
 • Vardagsbild utland
 • Sport Action
 • Sportreportage

Featureklasser
I dessa klasser accepteras en mer långtgående och friare personlig bildbehandling. Bilderna får vara arrangerade och ramade. Klasserna är;

 • Porträtt
 • Porträttserie
 • Kultur & Nöje
 • Sport Feature

TV/Webb
Här tävlar fotografen med en inskickad fil. För mer info om hur du skickar ditt bidrag så besök tävlingsinläsningen.
I klassen tillåts att sammanfoga ljud, bild, rörlig bild och text, samt VR (Virtual Reality). Upphovsmannen ska själv ha fotograferat bildspelet eller filmat det rörliga materialet. Valfritt videoredigeringsprogram/bildspelsprogram får användas. Årets Bild Sverige AB svarar inte för externa kostnader, t ex STIM-pengar för musikverk, som kan förekomma i bildspel. Fotografens namn får inte avslöjas vid visningen av bidraget.

Övrigt
Vinnaren av Årets Bild, Årets Fotograf och Årets TV-fotograf förbinder sig att hålla en föreläsning i samband med prisutdelning och/eller vernissagen.

Användning av tävlingsbilder
Alla tävlingsbidrag ska vara fritt tillgängliga för bok, utställningar och andra produktioner som framställs av eller på uppdrag av Årets Bild Sverige AB om bildpubliceringen kombineras med information om tävlingen Årets Bild och/eller PFK. Årets Bild Sverige AB äger även rätt att publicera tävlingsbilder på den egna och på PFK:s hemsidor i valfri storlek, upplösning och färgrymd.
Årets Bild Sverige AB har rätt att korrigera färger samt att beskära bilder vid produktionen av bok, magasin och utställning.

Tävlingsbilder får ställas till fritt förfogande för media och samarbetspartners för engångspublicering i samband med prisutdelningen då tävlingsresultaten tillkännages. Publicering får ske i valfri storlek, upplösning och färgrymd. Bilderna skall kombineras med text om tävlingen Årets bild. Senare publicering av bilder ska ske efter överenskommelse med Årets Bild Sverige AB.

Samarbetspartners, som har avtal med Årets Bild Sverige AB, har rätt att visa bidrag från Årets Bild, under det aktuella tävlingsåret. Ett villkor är att Årets bilds logotyp samt fotografens namn anges i proportion till bildens storlek.

Ovanstående regler måste aktivt godkännas i samband med din registrering till tävlingen.

Tävlingsledningen/styrelsen för Årets Bild Sverige AB
25 november 2019