REGLER & ANVISNINGAR

BILDINLÄSNINGEN AV DEN PROFESSIONELLA TÄVLINGEN ÅRETS BILD STARTAR 1 DECEMBER 2016. DEADLINE FÖR INLÄSNING AV TÄVLINGSBIDRAG ÄR LÖRDAGEN DEN 7 JANUARI 2017 KL 18.00 CET.

Bilder i singelklasser ska vara fotograferade under år 2016. Reportage, Multimedia eller porträttserien får vara påbörjade tidigare, men måste innehålla minst en bild från år 2016. Inga inskickade bilder får tidigare ha deltagit i tävlingen Årets Bild.


ALLMÄNT
Tävlingens singelklasser är öppna för alla verksamma fotografer. Dessa klasser är Nyhetsbild Sverige, Vardagsliv Sverige, Nyhetsbild utland, Vardagsbild utland, Porträtt, Sport singel och Kultur & Nöje.

Övriga klasser är förbehållna för fullvärdiga PFK-medlemmar, samt elever med studentmedlemskap.
Dessa klasser är Årets Fotograf, Bildreportage Sverige, Bildreportage utland, Porträttserie, Sportreportage och Multimedia.

De regler och klasser som publiceras på Årets Bilds hemsida är de som gäller för tävlingen. Tävlingsledning är styrelsen för Årets Bild Sverige AB som fastställer regler, klasser och juryns sammansättning liksom instruktioner. Juryn ser i första hand till det journalistiska innehållet, därefter det estetiska.

Bilder i singelklasser ska vara fotograferade under 2016. Reportage får vara påbörjade tidigare, men måste innehålla minst en bild från 2016. Det samma gäller i Multimedia klassen.
Inga inskickade bilder får tidigare ha tävlat i tävlingen Årets Bild.
Samtliga bidrag ska ha bildtexter. I dessa ska frågorna när, var, hur och vem besvaras.

Världens största fototävling, World Press Photo har drabbats av några olyckliga incidenter under de senaste åren. Särskilt det senaste årets diskvalificeringar av bland annat en vinnare har fått WPP att revidera sitt regelverk. Detta har resulterat i nya och strängare etiska regler. Dessa finns att läsa på WPPs webbplats: http://www.worldpressphoto.org/…/what-counts-as-manipulation

De regler om bildbehandling och etik som gäller i World Press Photo kommer i år också att tillämpas Årets Bild.
Tillsammans med skrivna regler finns det fyra videos som exemplifierar vad som är tillåtit och inte. Filmerna är baserade på manipulationer som tidigare har lämnats in till tävlingen.

Juryn har möjlighet att begära in fotografens råfil eller bildtextinformation till samtliga inskickade bidrag. Tävlingsbidrag som enligt juryn avviker från reglerna kan uteslutas från bedömning.

Juryn utser i varje klass ett första, ett andra och ett tredjepris. Juryn kan besluta om att utse specialpris/hederspris, dock högst tre. Juryn skall ur det inskickade materialet utse en bild som Årets Bild. Juryn skall utifrån det inskickade materialet i klassen Årets Fotograf utse en fotograf till utmärkelsen Årets Fotograf. Juryn skall också utifrån det inskickade materialet utse en Årets Rookie.

Priset för att delta för medlemmar (100 kr/bild) och elever med studentmedlemskap (50 kr/bild) i Pressfotografernas klubb. Avgift för övriga deltagare (icke PFK-medlemmar) är 200 kr per bild. Reportageklassar 600 kr per bidrag/reportage. Årets Fotograf 500 kr.

NYA KLASSER OCH FÖRÄNDRINGAR
Årets fotograf är en egen klass. De tävlande kan skicka  in en portfolio om max 15 bilder. Priset för att tävla i denna klass blir 500 kronor.
Reportageklasserna har ett fast pris – 600 kronor för samtliga bilder.

NYHETS- OCH DOKUMENTÄRKLASSER
Bilderna ska återges så realistiskt som möjligt och motsvara det ljus och de färger som fotografen upplevt vid exponeringstillfället. Bildbehandlingen ska ske återhållsamt. Bilderna får inte vara ramade eller arrangerade.

Klasserna är Nyhetsbild Sverige, Vardagsliv Sverige, Bildreportage Sverige, Bildreportage utland, Nyhetsbild utland, Vardagsbild utland, Sportbild och Sportreportage.

FEATUREKLASSER
I dessa klasser accepteras en mer långtgående och friare personlig bildbehandling. Bilderna får vara arrangerade och ramade. Klasserna är Porträtt, Porträttserie, Kultur/Nöje och Multimedia.

MULTIMEDIA
Här tävlar fotografen med en skickad fil. Filen kan skickas med valfritt program till Årets Bilds tävlingsinläsning.
 För mer info om hur du skickar ditt bidrag så besök tävlingsinläsningen.

I klassen tillåts att sammanfoga ljud, bild, rörlig bild och text. Upphovsmannen ska själv ha fotograferat bildspelet eller filmat det rörliga materialet. Valfritt videoredigeringsprogram/bildspelsprogram får användas. Årets Bild Sverige AB svarar inte för externa kostnader, t ex STIM-pengar för musikverk, som kan förekomma i bildspel. Fotografens namn får inte avslöjas vid visningen av bidraget.

DEADLINE FÖR INLÄSNING AV TÄVLINGSBIDRAG ÄR KLOCKAN 18.00, 7 JANUARI 2017

ÖVRIGT
Vinnaren av Årets Bild och Årets Fotograf förbinder sig att hålla en föreläsning under hösten (enligt överenskommelse av datum) i Stockholm.


ANVÄNDNING AV TÄVLINGSBILDER
Alla tävlingsbidrag ska vara fritt tillgängliga för bok, utställningar och andra produktioner som framställs av eller på uppdrag av Årets Bild Sverige AB om bildpubliceringen kombineras med information om tävlingen Årets Bild och/eller PFK. Årets Bild Sverige AB äger även rätt att publicera tävlingsbilder på den egna och på PFK:s hemsidor.

Årets Bild Sverige AB har rätt att korrigera färger samt att beskära bilder vid produktionen av bok, magasin och utställning.

Tävlingsbilder får ställas till fritt förfogande för media och samarbetspartners för engångspublicering i samband med prisutdelningen då tävlingsresultaten tillkännages. Bilderna skall kombineras med text om tävlingen Årets bild. Senare publicering av bilder ska ske efter överenskommelse med Årets Bild Sverige AB.

Samarbetspartners, som har avtal med Årets Bild Sverige AB, har rätt att visa bidrag från Årets Bild, under det aktuella tävlingsåret. Ett villkor är att Årets bilds logotyp samt fotografens namn anges i proportion till bildens storlek.

Tävlingsledningen/styrelsen för Årets Bild Sverige AB
28 november 2016