”Efter ett långt, noggrant övervägande och en uppriktig diskussion har Årets Bild juryn tagit det mycket svåra beslutet att inte utse några pristagare i klassen Sportreportage.

Detta var inte ett beslut som var lätt att ta.

Trots att det fanns många bra bilder i reportagen, var uppfattningen hos samtliga i juryn att inget av reportagen hade alla de delar som krävs för att bli en vinnare.
Framför allt var det ingen berättelse som gav en komplett historia med en början, en mitt och ett slut, samtidigt som den fångar läsaren i den känsla ett riktigt bra sportreportage skall ge. Några av reportagen hade ett eller två av dessa element, men inget var fullständigt.

Årets Bild har tidigare år haft mycket starka sportreportage och Sverige har en stark tradition när det gäller just reportage och därför diskuterade juryn länge det faktum att detta år var svagare än tidigare år.

En synpunkt som framfördes var bristen på tydlighet i informationen av vad som förväntas av ett sportreportage, det är en väldigt vid beskrivning av kriterierna vilket kan vara en del av förklaringen.

Kanske skulle klassen vinna på att beskrivningen av vad som definierar ett bra sportreportage förtydligas kommande år.
Det som ytterligare understryker bristen på klarhet i beskrivningen av klassen är att många reportage och berättelser från stora sporthändelser under 2014 helt saknas.

Sportfotografi är ett specialisthantverk. Riktigt bra sportfotografi lyfter fram tekniken, konsten och utförandet av sporten för att visa dess skönhet, rörelse, känslor och former. Risken finns, om reportagen blir mer allmänna berättelser, att sportklassen blir devalverad och lika gärna kan ingå i klasserna Bildreportage eller Vardagsliv.
Juryn vill genom detta svåra beslut belysa den saken och hoppas lyfta kraven i sportfotografering till den nivå som svenska fotografer är kända för.”