Vi har nåtts av det sorgliga beskedet att vår vän Jörgen Johansson har avlidit i sviterna av sin svåra cancersjukdom.
Jörgen vann fotoåret 2018 klassen Årets Bildreportage Sverige i tävlingen Årets Blid. Det var ett gripande reportage om den egna sjukdomen och behandling.

Juryn motiverade priset: ”En berörande och starkt berättade historia utifrån sin egen verklighet i en angripande sjukdom”.
Vi sörjer den glade vännen Jörgen och hedrar hans minne med bilder ur hans vinnande bildserie vilka du kan se här.

Ledningen för Årets Bild AB,
Göran Stenberg
Håkan Ekebacke
Christer Elderud
Fredrik Martinsson


Här hittar du allt som du behöver veta för att delta i Årets Bild 2019!

Swedish Picture Of The Year Award

Viktiga datum
2020-01-06: Inläsningen stänger kl. 18.00
2020-01-24: Juryn träffas i Vadstena
2020-03-21: Prisutdelning i Helsingborg

I årets upplaga av tävlingen hittar vi ett fåtal nyheter vad gäller både regler och klasser.
Upplagan heter ”2019”. Detta för att komma i fas med årtalen och det faktum att tävlingen speglar bilder tagna under 2019.

Tävlingsklasser
Samma som fjolårets upplaga.

Här hittar du alla klasser och beskrivningar

Bildtexter
Max antal tecken i bildtexter är 250 (inklusive mellanslag och exklusive bildens metadata).
Det gäller även för den övergripande reportagetexten som ska finnas med i reportagets/seriens första bild.

Övergripande reportagetext
Max 250 tecken. Ska finnas med i reportagets/bildseriens första bild tillsammans med bildtext på max 250 tecken. Det innebär att den första bilden får innehålla 500 tecken.

Betalning
I år betalar alla deltagare via Swish till 123 166 14 87. Det gäller även om din arbetsgivare har ett avtal.
Se mer under ”betalning”.

Antal bilder i reportage
Maximalt antal bilder i reportage/serier är 8 st.

Metadata (EXIF och IPTC)
Varje deltagare ansvarar för att metadata är korrekt ifylld i bildfiler. I samband med att bildfiler överförs mellan olika servermiljöer KAN data försvinna OM filerna INTE är komprimerade/packade med exempelvis ZIP.

Det har också visat sig att ovanstående metadata KAN försvinna i samband med att bilder publiceras på hemsidor. I de fall Årets Bild publicerar bilder säkerställer vi att fotografens namn och eventuell arbetsgivare framgår tydligt i textform i direkt anslutning till den publicerade bilden.

Årets Bild kommer att begränsa spridningen av bilder till ex. dags- och kvällspress. Extern distribution av vinnande bilder/bidrag kommer att villkoras i avtal med publicerande part.

Vi stänger möjligheten att skicka in bidrag kl. 18.00 den 6 januari 2020.
Då ska även bilder vara betalda via Swish nummer 123 166 14 87. Se mer under ”betalning”.

Regler och anvisningar
Vi tillämpar, med ett undantag, WPP’s regler fullt ut. Undantaget gäller reportageklasserna där max antalet bilder i Årets Bild är 8 st. I övrigt är det alltså reglerna i World Press Photo som gäller.

Allmänt
Tävlingens singelklasser är öppna för alla verksamma fotografer. Dessa klasser är;

 • Nyhetsbild Sverige
 • Vardagsliv Sverige
 • Nyhetsbild utland
 • Vardagsbild utland
 • Porträtt
 • Sport Feature
 • Sport Action
 • Kultur & Nöje

Övriga klasser är förbehållna för fullvärdiga medlemmar i föreningen PFK Sverige, samt elever med studentmedlemskap i PFK Sverige (det räcker alltså inte att bara vara medlem i ex. PFK Östra).

Bildbehandling
De regler om bildbehandling och etik som gäller i World Press Photo kommer också att tillämpas av Årets Bild. Se: http://www.worldpressphoto.org
Multipla exponeringar, polyptychs (diptychs, triptychs och så vidare) av bilder är inte tillåtet. Likaså kan man inte tävla med sammanfogade panoramabilder producerade i kamera eller med bildredigeringsprogram.

Bildtexter
Samtliga bidrag ska ha bildtexter. I dessa ska frågorna när, var, hur och vem besvaras. Maximalt antal tecken i en bildtext är 250 (inklusive mellanslag).
Reportage ska innehålla en övergripande beskrivning i seriens första bild. Maximalt antal tecken är 250 (inklusive mellanslag).

TV/Webb
I klasserna TV/Webb (långt och kort bidrag) är det bidraget i sig som premieras. Samtliga i projektet förekommande PFK-medlemmar och i vissa fall icke PFK-medlemmar, ska namnges/krediteras. Det kan till exempel gälla ljud, redigering, musik med mera. Eventuellt pris delas mellan de bidragande PFK-medlemmarna.

Om det är fler PFK-medlemmar om ett stillbildsprojekt som lämnas in för kollektiv granskning, bör det tydligt anges att det finns mer än en upphovsperson till det inlämnade bidraget. Det är inte tillåtet att lämna in i ett kollektivt namn, man måste ange alla namn och medlemsnummer på det inskickade materialet vid registreringen. Eventuellt pris delas mellan de bidragande PFK-medlemmarna.
Projekt för kollektiv bedömning kan inte lämnas in i kategorierna Årets fotograf eller Årets bild.

Juryn

 • Juryn kan inte flytta bilder mellan klasser eller reportage. Fotografen ansvarar själv för vilken klass man vill tävla i med sin/sina bilder.
 • Juryn har mandat att begära in fotografens råfil eller bildtextinformation till samtliga inskickade bidrag.
 • Juryn utser i varje klass ett första, ett andra och ett tredjepris.
 • Juryn kan besluta om att utse specialpris/hederspris, dock högst tre.
 • Juryn skall ur det inskickade materialet utse en bild som Årets Bild.
 • Juryn skall utifrån det inskickade materialet i klassen Årets Fotograf utse en fotograf till utmärkelsen Årets Fotograf, samt i TV/webb klassen utse en Årets TV-fotograf.
 • Juryn skall också utifrån det inskickade materialet utse en Årets Rookie.

Tävlingsbidrag som enligt juryn avviker från reglerna kan uteslutas från bedömning.

Kostnad för att deltaga
Om du är medlem i PFK Sverige gäller följande:
Singelbild: 100 kr/bild
Reportage: 600 kr/reportage, fast pris oavsett antal bilder
Årets Fotograf: 500 kr – fast pris
Webb/TV: 100 kr/bidrag

Du som är medlem i PFK Sverige och studerar fotojournalistik:
Singelbild: 50 kr/bild
Reportage: 300 kr/reportage, fast pris oavsett antal bilder
Årets Fotograf: 500 kr – fast pris
Webb/TV: 100 kr/bidrag

Icke medlem betalar:
Singelbild: 200 kr/bild
Reportage: Stängd för icke medlemmar
Årets Fotograf: Stängd för icke medlemmar
Webb/TV: Stängd för icke medlemmar

Nya Klasser och förändringar
Klasserna ”TV/Webb kort inslag – max 10 minuter”, ”TV/Webb kort inslag – max 30 minuter” och ”Sport Feature” är nya klasser i Årets Bild 2019 (bilder tagna 2019). Juryn delar även ut ett pris till ”Årets TV-fotograf”.

Nyhets- och dokumentärklasser
Bilderna ska återges så realistiskt som möjligt och motsvara det ljus och de färger som fotografen upplevt vid exponeringstillfället. Bildbehandlingen ska ske återhållsamt. Bilderna får inte vara ramade eller arrangerade. Klasserna är;

 • Nyhetsbild Sverige
 • Vardagsliv Sverige
 • Bildreportage Sverige
 • Bildreportage utland
 • Nyhetsbild utland
 • Vardagsbild utland
 • Sport Action
 • Sportreportage

Featureklasser
I dessa klasser accepteras en mer långtgående och friare personlig bildbehandling. Bilderna får vara arrangerade och ramade. Klasserna är;

 • Porträtt
 • Porträttserie
 • Kultur & Nöje
 • Sport Feature

TV/Webb
Här tävlar fotografen med en inskickad fil. För mer info om hur du skickar ditt bidrag så besök tävlingsinläsningen.
I klassen tillåts att sammanfoga ljud, bild, rörlig bild och text, samt VR (Virtual Reality). Upphovsmannen ska själv ha fotograferat bildspelet eller filmat det rörliga materialet. Valfritt videoredigeringsprogram/bildspelsprogram får användas. Årets Bild Sverige AB svarar inte för externa kostnader, t ex STIM-pengar för musikverk, som kan förekomma i bildspel. Fotografens namn får inte avslöjas vid visningen av bidraget.

Övrigt
Vinnaren av Årets Bild, Årets Fotograf och Årets TV-fotograf förbinder sig att hålla en föreläsning i samband med prisutdelning och/eller vernissagen.

Användning av tävlingsbilder
Alla tävlingsbidrag ska vara fritt tillgängliga för bok, utställningar och andra produktioner som framställs av eller på uppdrag av Årets Bild Sverige AB om bildpubliceringen kombineras med information om tävlingen Årets Bild och/eller PFK. Årets Bild Sverige AB äger även rätt att publicera tävlingsbilder på den egna och på PFK:s hemsidor i valfri storlek, upplösning och färgrymd.
Årets Bild Sverige AB har rätt att korrigera färger samt att beskära bilder vid produktionen av bok, magasin och utställning.

Tävlingsbilder får ställas till fritt förfogande för media och samarbetspartners för engångspublicering i samband med prisutdelningen då tävlingsresultaten tillkännages. Publicering får ske i valfri storlek, upplösning och färgrymd. Bilderna skall kombineras med text om tävlingen Årets bild. Senare publicering av bilder ska ske efter överenskommelse med Årets Bild Sverige AB.

Samarbetspartners, som har avtal med Årets Bild Sverige AB, har rätt att visa bidrag från Årets Bild, under det aktuella tävlingsåret. Ett villkor är att Årets bilds logotyp samt fotografens namn anges i proportion till bildens storlek.

Ovanstående regler måste aktivt godkännas i samband med din registrering till tävlingen.

Tävlingsledningen/styrelsen för Årets Bild Sverige AB
December 2019

Här kan du läsa allt om bildklasserna.

Nytt för i år är att alla betalar via Swish – även om din arbetsgivare har avtal med Årets Bild och därmed ett antal fria bilder.

För dig utan avtal:
Räkna ihop dina bidrag och Swisha till 123 166 14 87.
Ange ditt tävlings-ID som referens i samband med betalningen.

Om din arbetsgivare har avtal:
Swisha 1 kr till 123 166 14 87 och ange den kod du fått av arbetsgivaren och ditt tävlings-ID.
Därefter sammanställer Årets Bild antalet inskickade bilder och fakturerar ev. överskjutande bilder.

Kostnad för att deltaga
Om du är medlem i PFK Sverige gäller följande:
Singelbild: 100 kr/bild
Reportage/bildserie: 600 kr/reportage/bildserie, fast pris oavsett antal bilder (Det gäller även klassen porträttserie).
Årets Fotograf: 500 kr – fast pris
Webb/TV: 100 kr/bidrag

Du som är medlem i PFK Sverige och studerar fotojournalistik:
Singelbild: 50 kr/bild
Reportage/bildserie: 300 kr/reportage, fast pris oavsett antal bilder
Årets Fotograf: 500 kr – fast pris
Webb/TV: 100 kr/bidrag

Icke medlem betalar:
Singelbild: 200 kr/bild
Reportage/bildserie: Stängd för icke medlemmar
Årets Fotograf: Stängd för icke medlemmar
Webb/TV: Stängd för icke medlemmar

Så tävlar du – steg för steg

Innan du sätter igång är det bra om du känner till hur du ska gå tillväga när du tävlar. Läs igenom texten en gång. Är det något du inte förstår kontaktar du support@aretsbild.se.

Lycka till!

Mappar/kataloger
Vi jobbar med tre olika typer av mappar (kataloger):

 1. Tävlingsmapp (döps till ID-Förnamn-Efternamn)
 2. Klassmapp (får ej namnändras)
 3. Reportagemapp (ID-Reportagenamn)

Tävlingsmappen ska innehålla alla dina bidrag sorterade i klassmapparna (01 Nyhetsbild Sverige osv.). Innan du packar och skickar in din tävlingsmapp döper du den: ID-Förnamn-Efternamn (Ex. 19100-Arne-Andersson)

Klassmappar ska innehålla dina tävlingsbidrag. Du byter inte namn på klassmapparna! (01 Nyhetsbild Sverige osv.). De klassmappar i vilka du inte lägger några tävlingsbidrag raderar du innan inskickning.

Reportagemappar är de mappar vilka du själv skapar och lägger dina reportage eller serier i. Du döper dina reportagemappar med ”ID-Reportagenamn”. För att reportagebilderna ska hamna i den ordning du vill döper du filerna till 001-bild.jpg, 002-bild.jpg osv.


Filnamn, singelklass
Filnamnet ska föregås av ditt tävlings-ID. I övrigt får du döpa filen till vad du vill. Men… försök att undvika Å, Ä och Ö.
Exempel på korrekt namngivning:
158-kvacksalvan.jpg


Filnamn, reportageklass
Här måste du hålla tungan rätt i munnen. Döp filerna hur du vill men var säker på att ordningen blir rätt. Du kan t.ex. använda följande metod:
001-ankeborgsslaget.jpg (bild nr 1 i serien)
002-ankeborgsslaget.jpg (bild nr. 2 i serien)
Osv.


Reportage
Alla reportage ska ligga i en egen mapp – i rätt klassmapp – döpt enligt följande princip:
19100-Slaget om Ankeborg (158 motsvarar ditt tävlings-ID)
I mappen lägger du sedan bilderna som ska ingå i reportaget.

 

 

 

 

 

 

 


TV/Webb
Här vill ha en stillbild som representerar ditt bidrag OCH en fysisk fil i vilken bidraget kan ses i sin helhet. Beskrivning av bidraget infogar du tillsammans med namn och uppdragsgivare i stillbilden, precis som du gör med en singelbild. I händelse av att ditt bidrag vinner pris eller på annat sätt omnämns använder vi i vissa fall stillbilden.

När det gäller ”filmen” kan vi ta emot de vanligast förekommande filformaten. Var noga med att ge anvisningar kring nya format som inte stöds av traditionella spelare (typ VR och 360).


Storlek och filformat – bilder
Det finns inga begränsningar när det gäller storlek. Filerna ska sparas i formatet jpg.


Bildtexter

 • Max 250 tecken i bildtexten (inklusive mellanslag). Det gäller även för den övergripande reportagetexten som ska finnas med i reportagets/seriens första bild.
 • Bildtext ska finnas som metadata i filen.
 • Fotografnamn och arbetsplats ska finnas med. Använder du Photoshop går du till Arkiv > Filinformation. Där använder du fälten ”Författarrubrik (author) och ”Beskrivning” (description).
 • All övrig information i filen ansvarar du som deltagare själv för.
 • Bilder som saknar bildtext kommer ej att bedömas av juryn.
 • Biltexter ska vara skrivna på svenska med inledande versal.

Övergripande reportagetext
Max 250 tecken. Ska finnas med i reportagets/bildseriens första bild tillsammans med bildtext på max 250 tecken. Det innebär att den första bilden får innehålla 500 tecken.

Tävlingen håller en hög nivå. Var självkritisk och diskutera gärna med kollegor om vilka bilder du ska skicka in. Kom också ihåg att bildtexterna måste upprätthålla en hög journalistisk kvalité och vara klara för publicering i bokform. I värsta fall kan dåliga och felaktiga texter vara en anledning till bilden/bilderna inte får något pris.


Övriga metadata – IPTC
Årets Bild ansvarar inte för bilder som saknar metadata (Namn, Arbetsgivare, datum etc.). Tänk på att alltid packa/komprimera bildfiler med ex. ”ZIP” innan du skickar en jpg-fil. I annat fall är risken stor att metadata försvinner. Tävlingsbidrag som produktionen väljer att publicera (utställning och web) sker i originalform (de filer deltagaren skickade in till tävlingen). I de fall metadata av tekniska skäl försvinner i samband med publicering i digitala media förbinder vi oss att, i egna digitala tillgångar, i textform direkt under bilden ange fotografens namn och arbetsplats/uppdragsgivare.

Fyll i samtliga uppgifter i formuläret. En kopia skickas till dig via e-post när du är klar. Spara mailet – det innehåller ditt tävlings-ID!

Tänk på att du måste godkänna reglerna i samband med att du registrerar dig. Det kan därför vara bra att läsa reglerna innan.

Registrera dig här!

Alla deltagare måste ladda ner katalogstrukturen (mappar)som motsvarar samtliga tävlingsklasser och placera sina bidrag i rätt klassmapp.

 1. Ladda ner en katalogstrukturen (mappar) via knappen nedan. Filen du laddar ner är packad (ZIP).
 2. Dubbelklicka på filen när den är nedladdad.
 3. Ändra namnet på mappen till ditt tävlings-ID (Ex. 19100-Arne-Andersson)
 4. Lägg dina bilder i respektive klassmapp. Om du avser att tävla i klassen ”01 Nyhetsbild Sverige” lägger du dina bilder i just den mappen.
 5. Radera de klassmappar du inte använder/tävlar i.
Ladda ner mappstruktur

När du är klar med ditt urval och redo att skicka in dina tävlingsbidrag packar du filen och skickar den via Wetransfer

När du kommer till Wetransfer laddar du upp (max 2 GB) din packade tävlingsmapp och fyller i:
Skicka till support@aretsbild.se
Din e-postadress
Meddelande Ditt tävlings-ID

Vis av erfarenhet vet vi att i det begås misstag i brådrasket. Kolla bildtexter en extra gång innan du packar och skickar din fil.

Om det krånglar med Wetransfer kan du använda Sprend.

Obs!
Det händer ganska ofta att tävlande skickar in lösa bilder som ligger i en enda mapp. Det gör det omöjligt för oss att veta i vilken klass man avser att tävla med bilderna.

Till Wetransfer

När du skickat in dina bilder är det dags att betala. I samband med att vi tar emot din betalning, som sker via Swish nummer 123 166 14 87, kontrollerar vi dina inskickade bidrag. Om vi upptäcker att något inte står rätt till hör vi av os via e-post. Tänk på detta när du betalar:
– Ange ditt tävlings-ID
– Dubbelkolla antalet inskickade bidrag

Min arbetsgivare ska betala
Om din arbetsgivare ska betala måste du ändå betala 1 kr via Swish enligt ovan.
Det är en signal till oss att du är klar med din inläsning och via koden du fått av din arbetsgivare vet vi vem vi ska debitera.
Tänk på detta när du betalar:
– Ange ditt tävlings-ID
– Ange koden du fått av din arbetsgivare
– Dubbelkolla antalet inskickade bidrag

Har jag betalat min medlemsavgift? 
Om du gjort alla nödvändiga efterforskningar som att kolla din internetbank eller pratat med din chef om du jobbar som fastanställd på en tidning och fortfarande är osäker på om ditt medlemskap är aktivt kan du maila till goran@aretsbild.se.

Viktigt att tänka på här är att om du inte betalat din medlemsavgift innan årsskiftet 2018/2019 kan du inte vara med att tävla i samtliga klasser i årets upplaga av Årets Bild. Du kommer även vara få betala betala 200 kr per inskickad bild.

Ej medlem men vill tävla? 
Du kan som fotograf vara med och tävla i Årets Bild även om du inte är medlem i Pressfotografernas Klubb men du får endast tävla i singelklasserna. Varje bidrag  kostar 200 kr.

Tidigare medlem, men glömt att betala medlemsavgiften.
Om du mailar till medlem@pfk.se har du möjligheten att få en faktura i pdf-format skickad till dig, dock måste den vara betald innan årsskiftet för att du ska få vara med och tävla i samtliga klasser enligt reglerna. Har du inte betalt årsavgiften före den 31 december kan du alltså inte vara med att tävla i annat än i singelklasserna och varje bidrag kostar då 200 kr per bild.
Har du problem med mailen, finns våra kontaktuppgifter under kontakt. Vi är hårt belastade under den här perioden men svarar så fort vi kan.

Ibland kör vi fast och behöver en hjälpande hand. Här hittar du kontaktuppgifter till de som praktiskt kan hjälpa dig.

support@aretsbild.se
Hjälper dig med allt som har med bildinläsning att göra.

Göran Stenberg
Svarar på frågor kring klasser och regler. Han är den som även har koll på om du betalat medlemsavgiften till PFK.
goran@aretsbild.se
070-319 44 39