Ines Ferngren, 1 år, får inte som hon vill.

Årets humor: Christian Andersson (Apelöga)

Juryns motivering:
Priset går till en fotograf som i ett fotografiskt ögonblick har fångat ett gigantiskt känslouttryck i en mycket liten kropp.