Årets fotograf: Paul Hansen (DN)

Juryns Motivering:
Hans kollektion går inte att värja sig emot. Det arbete han gjort är massivt och enormt.
En fotograf med en enastående förmåga att berätta för oss om det han upplever, han får oss att förstå världen. Människor vi läser om i nyhetsrapporteringen blir här verkliga, vi ser dem, vi ser deras ögon, vi förstår, de är som oss. Han visar med sina bilder verkligheten på ett sätt som endast en riktigt skicklig bildjournalist klarar.
Bilderna präglas av nyfikenhet, respekt och medkänsla, men viker aldrig undan för den brutala och grymma verklighet som alltför många människor lever i.