I år tillämpar vi ett tak för antalet tecken i bildtexter. Vi har i tidigare upplagor av Årets Bild brottats med extrema textmassor vilket gör både produktion av bok och utställning till evighetsprojekt. Nu är det alltså 500 tecken som gäller. När du skriver en bildtext  ska frågorna när, var, hur och vem besvaras.